Collectieve aanpak voor meer glasvezelaansluitingen

Dorpsvereniging Nijeveen en Handelsvereniging Nijeveen gaan hun krachten bundelen om zo het buitengebied van Meppel aan te sluiten op glasvezel. Gezamenlijk lanceren zij komende week het initiatief Nijeveen Buitengewoon op Glas. Met een collectieve vraagbundeling willen ze de handen op elkaar krijgen om alle adressen (woonhuizen en bedrijfspanden) in Nijeveen en omgeving te voorzien van een glasvezelaansluiting. Het initiatief heeft ook samenwerking gezocht met LTO-Noord en ICC Parkmanagement Meppel. De bedrijven die gevestigd zijn op de industrieterreinen en de agrarische bedrijven in het buitengebied hebben grote behoefte aan snelle digitale verbindingen. Glasvezel is nodig om niet achter te gaan lopen. Een collectieve aanpak waarbij zowel huishoudens als bedrijven in Nijeveen en omgeving worden aangesloten op glasvezel ligt dan ook voor de hand. In de komende tijd zal er campagne worden gevoerd om de inwoners en ondernemers in Nijeveen te informeren over de plannen. De initiatiefgroep wil daarbij zoveel mogelijk intentieverklaringen verzamelen om het project kracht bij te zetten. Volgens dr. Koen Saleminken en prof. dr. Dirk Strijker van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn gemeenten en provincies nu onterecht terughoudend om zich actief te bemoeien met de aanleg van breedband- en glasvezel in de buitengebieden. Overheden beweren dat Europese regelgeving het onmogelijk maakt om een actieve rol te spelen en dat zij moeten wachten op initiatieven vanuit de markt. Een participatie van gemeente of provincie in de aanleg van breedbandinternet wordt aangemerkt als marktverstorend, wat partijen op een veroordeling door het Europese hof van Justitie kan komen te staan. Salemink en Strijker stellen nu echter dat er recente Europese voorbeelden zijn waarbij overheden zelf internetinfrastructuur hebben aangelegd. Overheden mogen wel degelijk zelf een glasvezelnetwerk aanleggen en in eigendom hebben, onder de conditie van een open netwerk, zo zeggen zij. Het beheer van het netwerk moet daarbij aanbesteed worden. Volgens de wetenschappers heeft een dergelijk model wel goedkeuring van de Europese Commissie. In Frankrijk en Oostenrijk zijn al constructies goedgekeurd. Nu we Europese jurisprudentie zien ontstaan, willen we ambtenaren en bestuurders nogmaals op het hart drukken dat ze echt actiever mogen zijn dan ze wellicht denken.

Gerelateerde nieuws

Glasvezel © 2018. Alle rechten voorbehouden.